Cinemabyen

Ny stort projektudviklingsområde i Helsingør. Her lægges der i Kommuneplanoplæg op til en fornyelse af hele området mellem Kongevejen, Rønnebær Allé og Fredericiavej. I alt en mulighed for op til 80.000 byggerets kvm. Ejendommene i området har flere forskellige ejere, men KP Development A/S har opkøbt 3 af de største og mest centrale ejendomme i området. Der er dialog med de øvrige ejendommes ejere om muligheden for at inddrage deres ejendomme i KP Developments samlede plan.

Lokalplan er igangsat og forventes godkendt maj-juni 2019
Udnyttelse af byggemuligheder vil først være mulige herefter, realistisk nok først omkring årsskiftet 2019/2020

Udvikling af området forventes gennemført indenfor et 3-4 år perspektiv

For interesseret slutinvestor, vil der være mulighed for at indgå købsaftaler for dele af området nu.