Rønnebær Allé 110

Nyt projekt påtænkes udviklet på 22.111 m2 grundareal i Helsingør by. Ejendommen er købt og overtaget.

Der drives i dag Fitness, detailhandel, lægehus mv. i størstedelen af ejendommen.
Projektet forventes at skulle bestå af Uddannelsescampus, ungdomsboliger, kontorerhverv, detailhandel. Hertil kommer parkering i kælder samt på terræn. Der findes i dag en biograf på område, som forventes bevaret på sin nuværende placering. Samlet byggemulighed indenfor dette område, forventes at være ca. 31.000 kvm.

Lokalplan er igangsat og forventes godkendt maj-juni 2019
Udnyttelse af byggemuligheder vil først være mulig at herefter, realistisk nok først omkring årsskiftet 2019/2020

For interesseret slutinvestor, vil der være mulighed for at indgå købsaftaler nu.