Cinemabyen

Nyt stort projektudviklingsområde i Helsingør. Der lægges i Kommuneplanoplæg op til en fornyelse af hele området mellem Kongevejen, Rønnebær Allé og Fredericiavej.

I alt en mulighed for op til 80.000 byggerets kvm.  Der forventes at kunne opføres et nyt campus, erhverv og ejerboliger og udlejningsboliger i form af rækkehuse, lejligheder og punkthuse.

Ejendommene i området har flere forskellige ejere, men KP Development A/S har en markant del af området og bidrage væsentligt i bestræbelserne på at skabe et nyt attraktivt samlet område i Helsingør. Der er dialog med de øvrige ejendommes ejere om muligheden for at inddrage deres ejendomme i KP Developments samlede udviklingsplan.

Lokalplan er igangsat og forventes godkendt sommeren 2019 og den samlede udvikling af området forventes gennemført indenfor et 3-4 år perspektiv og i tæt dialog med de nuværende lejere i området.

For interesseret slutinvestor, vil der være mulighed for at indgå købsaftaler for dele af området nu.