Projektudvikling

KP Development A/S har stor erfaring som projektudvikler og levere nøglefærdige ejendomsprojekter der skaber værdi.

Vi skaber rentable og attraktive løsninger for alle involverede og tilfører på den måde værdi til ejendomsinvesteringer. Vi har kompetencerne til at være med i hele processen fra idéskabelse til færdigt byggeri, således at vi kan skabe komplette og effektive værdiskabende løsninger.

Vi kan se mulighederne og tegne visionerne for de enkelte projekter og sammen med kunden undersøger vi behov og udvikler ideer, som danner basis for det bedste løsning. Vi afdækker markedet og efterspørgslen og peger på de værdiskabende koncepter. Vi udarbejder et overslag på anlægsudgifter og drift og beregner afkastet.

Vores indledende rådgivning bliver samlet i et beslutningsgrundlag, som sætter investor og bygherre i stand til at komme videre med projektet.

Når projektet ligger klar, sørger vi for indhentning af alle nødvendige tilladelser og for dialogen med myndigheder herunder udarbejdelse af helhedsplan og lokalplan såfremt det er nødvendigt.

Og når myndighedsgodkendelsen er  på plads, sikrer vi, at projektet kan realiseres – hvad enten det handler om nybyggeri, omdannelse eller udvidelser af eksisterende byggeri.  Vores brede kompetencer betyder, at vi kan lede hele byggeprocessen fra start til slut. Herunder kan vi stille erfarne og kompetente byggeledere til rådighed, som med kyndig hånd sikrer den nødvendige koordinering og fremdrift på byggepladsen – samtidig med at opslidende og ressourcekrævende konflikter forebygges eller – hvor skaden allerede er sket – afhjælpes, så projektet kan komme videre.

Vi bringer de rette parter sammen når der er behov for slutinvestorer til projektet og udformer de værdiskabende aftalegrundlag, som giver fordele for alle. Vi medvirker også til udlejning af ejendommen, således at projektets succes sikres.